Følg oss på:

Følg oss på Twitter

Kunstig søtstoffer er ufarlig

Risikoen for å få kreft av kunstige søtstoffer er meget liten og kanskje ikke-eksisterende ved normal bruk. Likevel er det en grei regel å begrense bruken av søtstoffer og andre tilsetningsstoffer. Barn under tre år bør ikke få lettbrus.

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 15.mai 2006 kl 15:30

Alle kunstige støtstoffer blir grundig testet i laboratorie- og dyreforsøk før de godkjennes for bruk i matvarer og kunstig søtede drikker. I utprøvingen benyttes det mye større doser enn det en vil få ved normal bruk. På grunnlag av slike utprøvinger settes det så en grense for hvor mye en maksimalt bør innta hver dag.

Kunstige søtstoffer brukes i en lang rekke produkter, men de som drikker kunstig søtet brus, får nok i seg mest av disse stoffene.

Ikke til barn under tre år
Små barn under tre år bør ikke drikke lettbrus. Barn over tre år kan derimot drikke moderate mengder, anbefaler Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet.

Bakgrunnen for dette rådet er at det som prinsipp ikke er tillatt å bruke søtstoffer i mat spesielt beregnet for barn under tre år.
Kunstig søtet brus inneholder også andre tilsetningsstoffer, blant annet benzoater. Små barn har en liten kropp å fordele søtstoffer og benzoater i. Dessuten tar det tid før nyrer og lever er utviklet og har kapasitet til å ta seg av kunstige stoffer som skal brytes ned og skilles ut fra kroppen. Derfor er det en god sikkerhetsregel at små barn bare skal ha naturlig mat.

Maks 1,5 liter lettbrus om dagen?
Hvis du spør om hvor mye lettbrus du som voksen kan drikke per dag, uten å risikere helsefare, er det vanskelig å gi et klart svar. En person på 60 kg kan drikke fire liter lettbrus per dag. Da holder han eller hun seg like under grenseverdien ADI for aspartam.
Selv om et stoff betegnes som trygt å bruke for gjennomsnittsmannen eller –kvinnen, kan enkeltpersoner oppleve bivirkninger. Det fins rapporter om at aspartam har utløst migrene, for eksempel. Aspartam kan heller ikke brukes av personer med den sjeldne arvelige stoffskiftesykdommen fenylketonuri (Føllings sykdom).

Brus gir tennene syrebad
En annen grunn til å være forsiktig med både vanlig sukkerholdig brus og lettbrus, er at all brus er sur. Brus inneholder så mye syre at den kan tære på tannemaljen.
Emaljen er først ferdig utviklet etter 18 års alder. Barn og unge er derfor særlig utsatt for syreskader. Også voksne idrettsutøvere kan fortelle at de har ødelagt tennene sine på sure sportsdrikker. Derfor har de gått over til vann.
Når en drikker brus og andre sure drikker, bør en drikke i forbindelse med et måltid. Maten vil nøytralisere syren. Hvis du har for vane å smådrikke brus utenom måltidene, gir du tennene hyppige syrebad. Da kan du like gjerne begynne å spare til framtidige tannlegeregningene samtidig. Det er bedre å drikke vanlig vann eller naturlig mineralvann.

Tips for å bruke mindre søtstoffer
Det er alltid lurt å ha som prinsipp at en skal være forsiktig med å innta store mengder kunstige søtstoffer og andre kunstige tilsetningsstoffer. Dersom du ønsker å innta så lite kunstige søtstoffer som mulig kan du:

1. Drikke vann, naturlig mineralvann og urtete i stedet for lettbrus
2. Venne deg til å spise mat med mindre søtsmak
3. Bruke vanlig syltetøy, men mindre mengder 
4.  Bruke ørlite vanlig sukker i teen i stedet for suketter og lignende produkter, eller drikke vanlig te eller urtete uten sukker. Det er ofte en tilvenningssak.

Kilder: Matportalen, Sosial- og helsedirektoratet.


Annonse:


Sist endret 15.mai 2006 kl 15:51

[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]