Følg oss på:

Følg oss på Twitter

Over 330 000 nordmenn svartelistet

Hele 333 000 nordmenn har dårlig eller ingen kredittrangering, viser ferske tall. Men en ny lov gjør veien ut av svartelisten lettere.

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 25.april 2006 kl 15:13

166 000 nordmenn befinner seg i såkalt rød sone, med uoppgjorte betalingsanmerkninger på til sammen 15,5 milliarder kroner . Det viser Lindorff-analysen for første kvartal 2006.

– Disse personene får ikke handle på kreditt, og er avskåret fra å kunne delta i den forbruksveksten som resten av oss opplever. Det samme gjelder for de 167 000 personene som av ulike grunner ikke er kredittrangert, for eksempel fordi de ikke har levert likning. Det utgjør til sammen noe under hver tiende voksne nordmann, og må kunne kalles et høyt tall, fastslår Tore Andresen, administrerende direktør i Lindorff Decision.

Ny sjanse
Han tror dette vil bedre seg utover 2006. En lovendring sørger nemlig for at betalingsanmerkninger slettes med en gang det forfalte beløpet betales inn. Dermed blir ikke dårlig betalingshistorikk lenger utslagsgivende når privatpersoner søker om lån og kreditt.

– Dette er svært positivt, fordi det gir folk en ny sjanse til å bli en del av forbrukersamfunnet igjen, så lenge de gjør opp for seg, sier Andresen. Han oppfordrer de som kan til å gjøre opp gammel gjeld først som sist.

Stor mannsgjeld
Ifølge Lindorff-analysen har 5,5 prosent av norske menn og 2,9 prosent av norske kvinner betalingsanmerkning per første kvartal i år.  Dette bekrefter en vedvarende trend der menn er mer uforsiktige med pengebruk og gjeldsgrad.

– Selv om forholdet mellom menn og kvinner langsomt er i ferd med å utjevne seg, kan vi fremdeles si at kvinner har den beste betalingsevnen og -viljen i forhold til gjelden sin, sier Andresen.

Han synes det er mer interessant å se på forholdet mellom ulike aldersgrupper. Her er folk i alderen 26-35 og 36-45 år de største synderne, der henholdsvis 6,8 og 6,6 prosent har pådratt seg betalingsanmerkning. Andelen ligger på litt over 4 prosent for de under 26 år.

Unge ufortjent rykte
– Dette er en positiv utvikling for de yngste forbrukerne, som kanskje har et litt ufortjent dårlig rykte på seg blant deler av handelsstanden. Dette har nok mye med at unge mennesker lærer mer om økonomi og pengebruk på skolen, samtidig som bedriftene nok også er blitt flinkere til å gjøre skikkelige kredittvurderinger, mener Andresen. 


Annonse:


[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]