Følg oss på:

Følg oss på Twitter
Kvinner er best på kildesortering

Kvinner er best på kildesortering

En ny undersøkelse viser at kvinner fortsatt er flinkere enn menn til å kildesortere. Ansvarsfordelingen i hjemmet har nok fortsatt mye å si, mener foreldreblogger og journalist Susanne Kaluza.

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 7.mars 2013 kl 11:20

Spørreundersøkelser gjennomført av Ipsos MMI for Grønt Punkt Norge viser at nordmenn i fjor kildesorterte fire prosent mer plast- og kartongemballasje enn i 2011. Forskjellen mellom kvinner og menn holder seg imidlertid på stedet hvil når man sammenliger 2011 med 2012. 66 prosent av kvinnene sier at de kildesorterer plastemballasje, mot 60 prosent av mennene. Også på kildesortering av kartong er det en forskjell på fem prosentpoeng til kvinnenes fordel.  

  
– Vi er fornøyde med at alle blir bedre på å kildesortere plast og kartong, men det er overraskende at det fortsatt er såpass stor forskjell mellom kjønnene. Fem prosentpoeng utgjør faktisk 14 millioner drikkekartonger, forklarer Kari-Lill Ljøstad, markedssjef i Grønt Punkt Norge. 
  
  
  
Kjøkkenet kvinnens domene  
Susanne Kaluza er journalist og forfatter, og skriver om mat, familieliv og kjønnsroller på den populære bloggen susannekaluza.com. Kaluza mener disse forskjellene kan henge sammen med ansvarsfordelingen i hjemmet.  
  
– Vi vet at det fortsatt er slik at flere kvinner enn menn tar seg av husarbeid og matlaging. Og når det er hun som finner fram en boks med yoghurt som skal brukes i maten, så er det også hun som kaster boksen etterpå. 
  
For at menn skal kunne ta igjen kvinner både på kildesortering og annet husarbeid må man se nærmere på likestilingen i hjemmet, mener Kaluza. Hun understreker samtidig at det varierer hvem som er flinkest til å kildesortere av kvinner og menn.  
  
– Hjemme hos oss er det stikk motsatt. Der er det mannen min som har kildesortering som sitt spesi alfelt, og er opptatt av å sortere alt fra papp og plast til batterier. Jeg tror det henger sammen med at han er mer idealistisk enn meg. 
  
  
  
Gode returordninger  
De fleste kommunene i landet har nå gode returordninger slik at innbyggerne kan kildesortere både kartonger og plastemballasje i kommunen der de bor. Når plast og kartong leveres i returordningen blir de brukt i produksjon av nye produkter. 
  
– Resirkulering sparer miljøet for utslippene som produksjon av plast og kartong fra olje og nytt trevirke medfører. En drikkekartong kan jo få så mange som sju liv hvis den resirkuleres. Det er flott at så mange er med på emballasjedugnaden, sier Ljøstad. 
 

Annonse:


Sist endret 8.mars 2013 kl 11:34

[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]