Følg oss på:

Følg oss på Twitter
Digital mobbing bekjempes med dialog

Digital mobbing bekjempes med dialog

Nesten halvparten av landets unge har opplevd digital mobbing i omgangskretsen. Tre av fire elever som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, sier de har fått kunnskapen de trenger for å unngå mobbing via mobiltelefon og internett. Pressemelding fra Barnevakten, Telenor, Medietilsynet og Røde Kors

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 2.september 2011 kl 15:24

 

Foto: Bruk Hue 2011, Fotograf: Tor Lie

 

artikkel levert fra Telenor, Medietilsynet, Rødekors &    

 

 

– Hver eneste dag opplever tusenvis av norske barn og unge å bli mobbet via mobiltelefon og internett. Det er noe både vi som Norges største mobiloperatør og samfunnet som helhet må ta på alvor og prøve å få gjort noe med, sier Ragnar Kårhus Norgessjef i Telenor.

Siden 2009 har Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten jobbet sammen for å bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte holdningskampanjen Bruk Hue. Kampanjen gir både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater.

 

– Det er særlig positivt at tre av fire som har deltatt på Bruk Hue til nå vet hvordan de skal unngå digital mobbing og endrer sin digitale atferd som et resultat av kampanjen. Det viser at det nytter, sier Kårhus.

Nå videreføres ”Bruk Hue”-turneen til nye deler av landet. I dag torsdag 1. september åpner kunnskapsminister Kristin Halvorsen ”Bruk Hue”-turneen på Marienlyst ungdomskole i Drammen foran 500 elever. I tillegg vil det bli offentliggjort resultater fra en ny undersøkelse som kartlegger barn og unges digitale brukervaner og deres holdninger til mobbing og erting gjennom digitale kanaler.

 

Elevene tar mer hensyn til andre
I undersøkelsen, gjennomført av Norstat på vegne av Telenor, går det frem at tre av fire elever som har deltatt på Bruk Hue føler seg bedre rustet til å håndtere digital mobbing, og like mange oppgir at de har forandret måten de oppfører seg på nett. Blant annet sier tre av fire elever at de nå spør om lov før de legger ut bilder av andre, mens 60 prosent sier de vil slette bilder hvis de tror andre ikke liker dem.

– Dette er svært gode resultater som gir oss en viktig tilbakemelding om at Bruk Hue er med på å gjøre en forskjell, og det er viktig. Like fullt må vi ikke glemme de som gruer seg til skolestart og som hver dag må leve med konsekvensene av digital mobbing. Vi har en viktig og stor jobb foran oss, sier president i Norges Røde Kors, Svein Mollekleiv. 

Kors på Halsen, som er Røde Kors sin kontakttelefon for barn og unge, mottar hver dag samtaler fra barn og unge som forteller om at de opplever digital mobbing, eller kanskje har gjort noe de angrer på.

– Kors på halsen er til for at barn og unge, uansett hva de har på hjertet, skal kunne ringe eller chatte med en trygg voksenperson. For Bruk Hue kampanjen er det viktig å kunne tilby barn og unge et sted de kan henvende seg dersom de får et behov for å snakke med noen etter at kampanjen har vært på besøk, og det ser vi at de gjør, sier Mollekleiv.

”Kors på halsen” ble fra høsten 2010 Norges offisielle hjelpelinje for trygg bruk av mobil og nett i samarbeid med Medietilsynet.

 

En prioritet for regjeringen
Regjeringen har støttet ”Bruk Hue”-turneen siden den ble lansert i 2009 og i dag var det kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) som sto for den offisielle åpningen av vårens skoleturné foran 500 elever på Marienlyst skole i Drammen.

– ”Bruk Hue” er et prakteksempel på hvordan gode krefter går sammen for å bekjempe et komplekst og vanskelig problem som digital mobbing, sier Halvorsen.

– Regjeringen tar dette på alvor og jobber blant annet ut ifra vårt eget Manifest Mot Mobbing. Dagens ungdommer er oppvokst med digitale plattformer som en naturlig del av hverdagen, og vårt mål er at alle unge skal oppleve det som et positivt og berikende verktøy, sier Halvorsen.

Medietilsynets ”Trygg Bruk”-prosjekt har bidratt til å realisere skoleturneen.

– Barn, unge, foreldre og lærere i hele landet har hatt nytte av ”Bruk Hue”. Vi ser en sammenheng mellom økt kunnskap og redusert misbruk av digitale kanaler, da er det spesielt gledelig å se at rådene og budskapene våre fester seg, sier Stian Lindbøl, leder for Medietilsynets Trygg bruk-senter.

 

Dialog mellom foreldre og barn
77 prosent av barna i alderen 10-12 år sier at foreldrene vet hva de bruker mobil eller internett til i stor eller svært stor grad. Det er en økning på cirka ti prosent fra 2010.

– En av de store utfordringene er at digital mobbing er lettere å skjule for foreldre og lærere. Derfor er en av nøklene i kampanjen å føre voksne og barn nærmere hverandre gjennom dialog og kunnskapsheving, sier daglig leder i Barnevakten, Øystein Samnøen.

Kampanjen er todelt og gjennomføres på dagtid for elevene, og på kveldstid for foreldre. Så langt har over 50.000 elever og nærmere 10.000 foreldre over hele Norge deltatt på Bruk Hue. 200 ungdomskoler er besøkt så langt.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra foreldre om at de lærer mye, og ikke minst at de setter seg ned og diskuterer hvordan man skal oppføre seg på nett og mobil med barna etter å ha deltatt på foreldremøtet. Dette gjør at innholdet fra Bruk Hue holdes levende selv etter at kampanjen har reist videre til neste skole, sier Samnøen.

 

Tusenvis bruker mobbefilter på mobilen
Som en del av kampen mot digital mobbing har Telenor utviklet et eget mobbefilter som skal stenge mobberne ute fra mobilen. At det var behov for tjenesten har Telenor fått erfare i ettertid. I dag har 5329 mobilabonnenter installert mobbefilteret på sine telefoner, en økning på nesten 2000 abonnenter på 6 måneder.

– Målsettingen er å bidra til å etablere et sunt verdi- og normsett blant brukere av digitale tjenester. På sikt håper vi derfor at behovet for mobbefilter og lignende tjenester forsvinner. Foreløpig er det imidlertid ingen tvil om at behovet eksisterer og at mange har behov for ekstra beskyttelse. Her bidrar mobbefilteret på en viktig og helt konkret måte, sier Ragnar Kårhus i Telenor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om Mobbefilteret

Mobbefilteret fra Telenor gir brukerne muligheten til å svarteliste mobilnummer som de ikke vil motta tekst- eller bildemeldinger fra. Mobbefilteret aktiveres enkelt ved å ringe Telenors kundeservice på 09000. Deretter er det opp til brukeren selv å legge til nummer på www.telenor.no. Når mobbefilteret er installert vil svartelistede meldinger sendes til en egen e-postkonto på www.telenor.no, slik at brukeren kan få tilgang til meldingene hvis ønskelig. Avsenderen av den svartelistede meldingen vil motta følgende beskjed hvis meldingen har blitt sperret: ”Advarsel. Du har blitt sperret fra å sende meldinger til dette nummeret”. Mobbefilteret er for øvrig helt kostnadsfritt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kristine Meek, leder for samfunnsansvar i Telenor, mobil: 918 85 405 eller e-post: kristine.meek@telenor.com

Medierådgiver i Røde Kors, Astrid Arnslett, telefon: 22 05 40 47 eller mobil: 932 86 460.

Øystein Samnøen, daglig leder i Barnevakten, mobil: 404 01 808.

Stian Lindbøl, leder for Medietilsynets Trygg bruk-senter, mobil: 979 75 734

Se også www.brukhue.com for ytterligere informasjon.

 

Se video på YouTube om Bruk Hue - denne gir et veldig godt bilde av hva turneen går ut på, og mange uttaler seg om betydningen av kampanjen


Ressurser relatert til digital mobbing:

Gode råd relatert til digital mobbing

Ta digital mobbing-praten med barnet ditt

Foreldrepraten om digital mobbing

Mer om Bruk Hue-kampanjen på barnevakten.no:

50 000 elever har lært om digital mobbing

”Bruk Hue” på Vestlandet

"Bruk Hue"-turneen fortsetter i 2010

Europeisk pris til "Bruk hue"-kampanjen

Norges største kampanje mot digital mobbing


Relaterte saker:

Badebilder, bikinibilder og bildepublisering

Badebilder, bikinibilder og bildepublisering

Badesesong og bikinitid resulterer ofte i bade- og bikinibilder av egne barn. Hvordan behandler vi foreldre egne bilder av våre skjønne små og store?  Les mer »

ET STED DU KAN SNAKKE OM ALT

ET STED DU KAN SNAKKE OM ALT

Kors på halsen er Røde Kors sin hjelpetjeneste for alle landets barn og unge. På Kors på halsen kan du dele, fortelle og spørre - helt trygt, anonymt og gratis.  Les mer »

Konkurranse 1-31 Oktober - Jenteporten trekker 5 heldige vinnere av hver sitt produktsett fra Wella Pro serien.

Konkurranse 1-31 Oktober - Jenteporten trekker 5 heldige vinnere av hver sitt produktsett fra Wella Pro serien.

Høsten og mørketiden kommer krypende på oss, derfor på tide med litt ekstra fokus på egenpleie og velvære. Ved våre faste måneds konkurranse vil vi i oktober dele ut 5 sett fra Wella pro serien til 5 heldige vinnere. Svar på spørsmålene under og du er med i trekningen.  Les mer »

Annonse:

Relaterte pekere:


Sist endret 2.september 2011 kl 15:43

[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]