Følg oss på:

Følg oss på Twitter

Tryggere å ta opp lån på nettet

En ny bestemmelse i angrerettloven gjør det tryggere å kjøpe finansielle tjenester over internett og på telefon. De nye reglene gjelder i hele Europa.

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 14.desember 2005 kl 14:38

Stadig flere forbrukere velger å kjøpe finansielle tjenester, og tar for eksempel opp lån, kjøper forsikring eller oppretter konto, over internett, telefon, post eller sms. Fra 1. oktober 2005 har forbrukerne fått angrerett ved inngåelse av slike fjernsalgsavtaler.

Beskyttet i hele Europa
- Bakgrunnen for de nye reglene som inngår i angrerettloven, er et EU-direktiv om informasjonsplikt og angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester. Ettersom de samme reglene gjelder i hele Europa, vil norske forbrukere være beskyttet av angreretten også ved inngåelse av finansielle tjenester i utlandet, sier juridisk rådgiver Anne Sofie Faye-Lund i Forbrukerrådet.

Angrefristen er på 14 dager, og løper fra nødvendige opplysninger er mottatt. For avtaler om livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler er angrefristen 30 dager. Den som selger tjenesten har plikt til å opplyse skriftlig om angreretten, hva tjenesten koster og andre vesentlige vilkår, i rimelig tid før forbrukeren blir bundet av avtalen.
Barne- og familiedepartementet skal nå utarbeide et obligatorisk angreskjema for finansielle tjenester. Skjemaet skal sikre at forbrukerne informeres om angreretten som følger av loven. Før dette standardskjemaet er på plass, er det de næringsdrivende selv må utarbeide og gi skriftlig informasjon om angreretten som oppfyller angrerettlovens krav.

Enklere å komme ut av fjernsalgsavtaler
- Formålet med angrerett er å gjøre det lettere for forbrukere å komme ut av avtaler de har inngått ved fjernsalg. Dette fordi slike tjenester markedsføres aktivt og er lett tilgjengelige, samtidig som avtalene kan være av stor økonomisk betydning for forbrukeren, sier Faye-Lund. Tar du for eksempel opp et dyrt forbrukslån på nettet, har du nå minimum 14 dager å angre deg på.

Angrerettloven gjelder for alle avtaler om kjøp av varer og tjenester som er inngått utenfor fast utsalgssted eller via fjernsalg.

Angrerettloven gjelder: 
Salg utenfor fast utsalgssted, når kjøpesummen er over 300 kroner, f.eks. dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmeselskap (home-parties) og på arbeidsplassen. 
Fjernsalg som postordresalg, Internett, TV-shop og telefonsalg. Her gjelder loven uansett kjøpesum.  Loven gjelder også for finansielle tjenester som for eksempel forsikrings-, pensjons-, og låneavtaler.

Kilde: Forbrukerportalen.no


Annonse:

Relaterte pekere:


Sist endret 23.mai 2006 kl 19:28

[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]