Følg oss på:

Følg oss på Twitter

Kvinner sykler mer enn menn

Fire av fem nordmenn har tilgang til egen sykkel, likevel er den sjelden i bruk. Kun en av fem bruker sykkelen daglig i sykkelsesongen, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Anton Sport. Undersøkelsen viser også at det er kvinner som bruker sykkelen mest i det daglige. - Resultatet fra undersøkelsen underbygger vår erfaring. Salget av damesykler hos Anton Sport økte med nesten 50 prosent fra 2006 til 2007, sier Morten Borgersen i Anton Sport.

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 14.april 2008 kl 14:51

Den landsomfattende undersøkelsen viser at det er flest kvinner som i det daglige bruker sykkelen i sykkelsesongen. 20 prosent av kvinnene som har svart på undersøkelsen sier at de bruker sykkelen daglig. 51 prosent opplyser mosjon som den viktigste årsaken til at de sykler, mens 15 prosent sier at det er fordi det er praktisk å bruke sykkel som fremkomstmiddel i trafikken.

Det er kun 17 prosent menn som svarer at de bruker sykkelen hver dag. Av de som sykler oppgir de mosjon som hovedgrunn til at de tar sykkelen i bruk. Hele 61 prosent av mennene svarer dette.

Oppover for damesykler

Salget av damesykler hos Anton Sport økte fra 2006 til 2007 med 47 prosent. Samtidig produseres det mange flere damemodeller i år enn tidligere. En årsak til dette mener Borgersen må være at kvinner i større grad bruker sykkelen til trening.

- Vi ser en klar tendens til at salget av damesykler bare kommer til å fortsette å øke. Både menn og kvinner har begynt å bruke sykkelen mer aktivt til trening og ikke bare som fremkomstmiddel. At undersøkelsen viser at det er flest kvinner som sykler, overrasker meg ikke. Kvinner sykler til jobben og slår dermed to fluer i en smekk, sier Borgersen.


Anton Sport var en av de første sykkelprodusentene i verden til å lage en egen damesykkel. For om lag seks år siden laget de en av verdens første terrengsykler for damer, Gekko Smykke.

Potensial for å øke hverdagssykling

- Sykkel blir et stadig mer populært fritidssyssel. Sykkelbransjen setter omsetningsrekord år etter år, og turritt som Birkebeinerrittet blir utsolgt på 90 sekunder. Fritidssykling og sykkelutstyr appellerer til veldig mange. Men, selv om sykling er in og det kjøpes sykler som aldri før, sykles det alt for sjeldent i de daglige. Dette bekreftes av undersøkelsen fra Anton Sport, uttaler Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Funnene fra undersøkelsene bekreftes av nasjonal statistikk fra SSB som viser at bare fem prosent av de daglige reisene i de største kommunene foretas med sykkel. Gjøs mener at nasjonale og lokale myndigheter gjør for lite for å stimulere til mer bruk av sykkel til de daglige reiser og at det er et voldsomt potensial for å øke hverdagssykling i Norge.

- Det er et ubestridt faktum at sykkelen er det mest miljøvennlige transportmidlet og at sykling har store helsegevinster. Bruk av sykkelen til daglige reiser, enten til og fra jobb eller andre gjøremål, er en individuell transport som både er effektiv og økonomisk for den enkelte og for samfunnet, sier Gjøs.


Annonse:


Sist endret 23.september 2008 kl 22:53

[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]